Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Dönüt Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Dönüt (Geri Bildirim) : İngilizce feedback olan geribesleme, geribildirim, aydınlatıcı yankı, sonuçların bilgisi ifadeleriyle karşılanmaktadır.

İletişim süreci için gerekli en önemli öğelerden biridir çünkü iletişimin devamı dönütlere bağlıdır. Mesajı alan kişinin mesajı yanıtlama olayına verilen addır.

Geri bildirim (feedback) olarak da bilinen bu süreç sözlü, yazılı ve hatta beden diliyle de anlam kazanabilir. Öğrencinin sınıf içinde ders anlatılırken gösterdiği tepkilerden tutun da bir okulda ya da şirkette yapılan performans değerlendirmesine kadar yayılan bir alandır. Sözlükte yazılan girileri de iletilmeye çalışılan mesaj olarak algıladığımızda diğer yazarlardan gelen tepkiler de dönütün bir örneğidir. Tabii ki bu sürecin etkin ve sağlıklı gelişebilmesi için bazı unsurlar vardır:
1. Mesajı veren kişiyi dinlemek,
2. Önyargılardan uzak olmak,
3. Farklı düşüncelere açık olabilmek,
4. Mesajı ileten kişiyi anlayabilmek...

Psikolojide Dönüt


Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması süreci. Bireyin uyarıcıya verdiği tepkiye dönüt diyebiliriz. Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. Alıcı, iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam; gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile de kod denir.

Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse;
* Kaynak(Gönderici) : Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir.
* Alıcı : İletilen sözü alan kişiye denir.
* İleti (Mesaj) : Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu,düşünce ya da isteğe denir.
* Kanal(Araç) : Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir.
* Bağlam(Ortam) : İletişimin gerçekleştiği yere denir.
* Dönüt (Geri bildirim) : Alıcının göndericiye verdiği tepkiye denir.

Dönüt Çeşitleri


Yönlendirici / Yöneltici Dönüt: Bilişsel, duyusal ve psikomotor alanlardaki becerilerin hedeflerine ulaşmak için bireyi harekete geçiren bildirimlerdir.

Pekiştirici Dönüt: Yanlış ve eksik öğrenmelerin yerini doğru ve tam öğrenmeler alırken elde edilen dönütler öğrenme sürecinde doğru bilgi, beceri ve tutumları yeniden pekiştirir.

Güdüleyici Dönüt: Öğrenim sürecinden ve sonucundan alınan dönütler başlangıçta dersin hedeflerine ulaşmaya ve öğrenim görevini yapmaya güdülenmemiş öğrenciyi güdüleyebilir.

Tamamlayıcı Dönüt: Öğrenim sürecinin içeriği olan bilgi, beceri ve tutumlar, dersin hedeflerine ulaşmaya yetmediğinde, öğrenme sırasında alınan dönütler eksik olanları ortaya çıkararak, öğrenim sürecini tamamlamaya yardım eder.

Özendirici Dönüt: Öğrenmede başarı ödüldür`;başarısızlık ise cezadır. Öğrencinin başarılı olması, birçok gereksinimini, doyurmasına yardım eder; başarısız olmasıyla bunları doyurmasını engeller.

Schimmet’e (1998) Göre Dönüt Çeşitleri
Teyit Edici Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi vermektir.

Düzeltici Dönüt: Teyit edici dönütle birlikte, yani öğrencinin öğrenme sonuçlarıyla birlikte doğru cevabın ne olduğunun da verildiği dönüttür.

Açıklayıcı Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiği gibi, yanlış cevabın neden yanlış olduğu; doğru cevabın neden doğru olduğunun açıklanmasıdır.

Teşhis Edici Dönüt: Öğrencinin, yanlış cevabı düzeltmesi için neleri çalışması, nasıl çalışması gerektiğine ilişkin bilgiyi kapsar.

Genişletmeye Eklemlemeye Dönük Dönüt: Öğrencinin var olan bilgisini genişletmesini sağlamaya dönüktür. Öğrencini sahip olduğu bilgi ve yeni bilgi arasındaki ilişkiler kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şemayı genişletmeye yardım eder.

Bir Takım Kaynaklara Göre Dönüt Çeşitleri
Dışsal Dönüt: Bir etkinliğe ya da davranışa bir başkası tarafından verilen dönüt olup, eş zamanlı veya özetleyici olarak sınıflandırılabilir.
Eş Zamanlı Dönüt: öğrenme görevleri tamamlandığında verilen dönüttür.
Anında Dönüt: Birey özel bir öğrenme görevini tamamladıktan sonra derhal verilir.
Geciktirilmiş / Rötarlı Dönüt: Davranışın hemen ardından verilmez, ertelenir ve daha sonra verilir.
Kısmi Dönüt: Öğrencinin performansının yalnızca bir kısmına verilir.
Tam Dönüt: Öğrencinin tecrübe ettiği başarı veya hata derecesinin toplam bir ifadesini içerir.
Açık (Aleni) Dönüt: Kesindir, direktif şeklindedir ve çoğunlukla yanlış cevaplarla ilgili bilgi verirken kullanılır.
Kısmen öğrenenden gizlidir ve büyük oranda belirsizdir. Kapalı (imalı) dönüt yalnızca öğrenene ne olduğu söylendiğinde veya gösterildiğinde anlaşılabilir.


Dönüt Resimleri

  • 0
    İletişimi Öğeleri / Dönüt 3 yıl önce

    İletişimi Öğeleri / Dönüt

Dönüt Sunumları

Dönüt Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Dönüt Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İletişimi Öğeleri / Dönüt
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Dönüt
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)